Doprava

Naší snahou je minimalizovat náklady a starosti našich zákazníků. Proto poskytujeme přepravu zpracovávaných součástí našim vlastním užitkovým automobilem. Přepravíme nezpracované součásti z provozovny odběratele do naší kalírny a po tepelném zpracování přivezeme součásti zpět. Samozřejmostí je také odvoz zpracovaných součástí na další zpracování dle přání zákazníka. Kromě území města Brna zajíždí naše svozová služba také pravidelně do míst na území celého jihomoravského kraje.